Integritetspolicy

(”Essity”, ”vi” eller ”oss”) värnar om skydd för personuppgifter och personlig integritet. Denna integritetspolicy beskriver hur Essity i egenskap av personuppgiftsansvarig, enligt den definition som anges i EU:s Allmänna Dataskyddsförordning/General Data Protection Regulation (“GDPR”) och i E-Privacyförordningen samlar in och behandlar personuppgifter och annan information om användarna.