Mina prenumerationer

Vill du ha ett extra paket nästa gång? Eller kommer du att vara på semester och vill hoppa över en leverans? Inga problem!

  • I kolumnen för antal kan du ändra antalet paket du vill ha av en viss produkt för din nästa leverans.
  • I den högra kolumnen kan du klicka på datumet för din nästa order och välja ett nytt orderdatum från popup-kalendern. Eller du kan använda hoppa nästa leveransknapp (blå pil) för att hoppa ett tidsintervall framåt. Det röda krysset avbryter din prenumeration för den produkten.

Ongoing Subscriptions